อุปกรณ์รับสัญญาณมัลติมีเดีย

KW-M950BW

KW-M950BW

อุปกรณ์รับสัญญาณมีเดียดิจิทัลพร้อมหน้าจอควบคุมระบบสัมผัสแบบ Clear Resistive ขนาด 6.8 นิ้ว (6.8" WVGA) และเทคโนโลยีไร้สาย Wifi และ Bluetooth ®

รายละเอียด

KW-V820BT

KW-V820BT

อุปกรณ์รับสัญญาณ DVD/CD/USB หน้าจอระบบสัมผัสแบบ Clear Resistive ขนาด 6.8 นิ้ว พร้อมอินพุต HDMI และเทคโนโลยีไร้สายแบบ Bluetooth®

รายละเอียด

KW-M750BT

KW-M750BT

อุปกรณ์รับสัญญาณมีเดียดิจิตอล หน้าจอควบคุมระบบสัมผัสแบบ Clear Resistive ขนาด 6.8 นิ้ว (6.8" WVGA) พร้อมเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth®

รายละเอียด

KW-M740BT

KW-M740BT

อุปกรณ์รับสัญญาณมีเดียดิจิตอล หน้าจอควบคุมระบบสัมผัสแบบ Clear Resistive ขนาด 6.8 นิ้ว (6.8" WVGA) พร้อมเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth®

รายละเอียด

KW-V630BT

KW-V630BT

อุปกรณ์รับสัญญาณ DVD/CD/USB หน้าจอควบคุมระบบสัมผัสแบบ Clear Resistive ขนาด 6.8 นิ้ว (6.8" WVGA) พร้อมอินพุต HDMI และเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth®

รายละเอียด

KW-V620BT

KW-V620BT

อุปกรณ์รับสัญญาณ DVD/CD/USB หน้าจอระบบสัมผัสแบบ Clear Resistive ขนาด 6.8 นิ้ว พร้อมอินพุต HDMI และเทคโนโลยีไร้สายแบบ Bluetooth®

รายละเอียด

KW-V540BT

KW-M540BT

อุปกรณ์รับสัญญาณมีเดียดิจิตอล หน้าจอควบคุมระบบสัมผัสแบบ Clear Resistive ขนาด 6.8 นิ้ว (6.8" WVGA) พร้อมเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth®

รายละเอียด

KW-V520BT

KW-V520BT

อุปกรณ์รับสัญญาณ DVD/CD/USB หน้าจอระบบสัมผัสแบบ WVGA ขนาด 7 นิ้ว และเทคโนโลยีไร้สายแบบ Bluetooth® ชนิดติดตั้งในตัวรุ่น

รายละเอียด

KW-V450BT

KW-M450BT

อุปกรณ์รับสัญญาณมีเดียดิจิตอล หน้าจอควบคุมระบบสัมผัสแบบ Clear Resistive ขนาด 6.2 นิ้ว (6.2" WVGA) พร้อมเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth®

รายละเอียด

KW-V440BT

KW-V440BT

อุปกรณ์รับสัญญาณ DVD/CD/USB หน้าจอควบคุมระบบสัมผัสแบบ Clear Resistive ขนาด 6.8 นิ้ว (6.8" WVGA) พร้อมเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth®

รายละเอียด

KW-V430BT

KW-V430BT

อุปกรณ์รับสัญญาณ DVD/CD/USB หน้าจอควบคุมระบบสัมผัสแบบ Clear Resistive ขนาด 6.8 นิ้ว (6.8" WVGA) พร้อมเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth® ชนิดติดตั้งในตัว

รายละเอียด

KW-V420BT

KW-V420BT

อุปกรณ์รับสัญญาณ DVD/CD/USB หน้าจอระบบสัมผัสแบบ WVGA ขนาด 7 นิ้ว และเทคโนโลยีไร้สายแบบ Bluetooth® ชนิดติดตั้งในตัวรุ่น

รายละเอียด

KW-V340BT

KW-V340BT

อุปกรณ์รับสัญญาณ DVD/CD/USB หน้าจอควบคุมระบบสัมผัสแบบ Clear Resistive ขนาด 6.8 นิ้ว (6.2" WVGA) พร้อมเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth® ชนิดติดตั้งในตัว

รายละเอียด

KW-V330BT

KW-V330BT

อุปกรณ์รับสัญญาณ DVD/CD/USB หน้าจอควบคุมระบบสัมผัสแบบ Clear Resistive ขนาด 6.8 นิ้ว (6.2" WVGA) พร้อมเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth® ชนิดติดตั้งในตัว

รายละเอียด

KW-V320BT

KW-V320BT

อุปกรณ์รับสัญญาณ DVD/CD/USB หน้าจอระบบสัมผัสแบบ Clear Resistive ขนาด 6.8 นิ้ว และเทคโนโลยีไร้สายแบบ Bluetooth® ชนิดติดตั้งในตัวรุ่น

รายละเอียด

KW-V250BT

KW-V250BT

อุปกรณ์รับสัญญาณ DVD/CD/USB หน้าจอควบคุมระบบสัมผัสแบบ Clear Resistive ขนาด 6.2 นิ้ว (6.2" WVGA) พร้อมเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth®

รายละเอียด

KW-V230BT

KW-V230BT

อุปกรณ์รับสัญญาณ DVD/CD/USB หน้าจอควบคุมระบบสัมผัสแบบ Clear Resistive ขนาด 6.2 นิ้ว (6.2" WVGA) พร้อมเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth® ชนิดติดตั้งในตัว

รายละเอียด

KW-V220BT

KW-V220BT

อุปกรณ์รับสัญญาณ DVD/CD/USB หน้าจอระบบสัมผัสแบบ WVGA ขนาด 6.2 นิ้ว และเทคโนโลยีไร้สายแบบ Bluetooth® ชนิดติดตั้งในตัวรุ่น

รายละเอียด

KW-M150BT

KW-M150BT

อุปกรณ์รับสัญญาณมีเดียดิจิทัลพร้อมหน้าจอแบบ Capacitive ขนาด 6.8 นิ้วพร้อมเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth®

รายละเอียด

KW-V51BT

KW-V51BT

อุปกรณ์รับสัญญาณ DVD/CD/USB พร้อมหน้าจอระบบสัมผัสแบบ WVGA ขนาด 7 นิ้ว, อินพุต HDMI และเทคโนโลยีไร้สายแบบ Bluetooth® ชนิดติดตั้งในตัว

รายละเอียด

KW-V41BT

KW-V41BT

อุปกรณ์รับสัญญาณ DVD/CD/USB พร้อมหน้าจอระบบสัมผัสแบบ WVGA ขนาด 7 นิ้ว และเทคโนโลยีไร้สายแบบ Bluetooth® ชนิดติดตั้งในตัว

รายละเอียด

KW-V31BT

KW-V31BT

อุปกรณ์รับสัญญาณ DVD/CD/USB พร้อมหน้าจอระบบสัมผัสแบบ WVGA ขนาด 6.1 นิ้ว, อินพุต HDMI และเทคโนโลยีไร้สายแบบ Bluetooth® ชนิดติดตั้งในตัว

รายละเอียด

KW-V12

KW-V12

อุปกรณ์รับสัญญาณ DVD/CD/USB พร้อมหน้าจอระบบสัมผัสแบบ WVGA ขนาด 6.2 นิ้ว

รายละเอียด

KW-V11

KW-V11

อุปกรณ์รับสัญญาณ DVD/CD/USB พร้อมหน้าจอระบบสัมผัสแบบ WVGA ขนาด 6.2 นิ้ว

รายละเอียด

อุปกรณ์รับสัญญาณ DVD

KD-DV5606

KD-DV5606

อุปกรณ์รับสัญญาณมัลติมีเดีย CD/DVD/USB พร้อม AUX ด้านหน้า

รายละเอียด

KD-AV300

KD-AV300

อุปกรณ์รับสัญญาณ DVD/CD/USB หน้าจอขนาด 3 นิ้ว

รายละเอียด

อุปกรณ์รับสัญญาณ CD และสื่อดิจิตอล

KD-T912BT

KD-T912BT

เครื่องเสียงติดรถยนต์แบบมีซีดี พร้อมฟังชั่น Bluetooth / USB / Spotify / FLAC / 13-Band EQ / JVC Remote App

รายละเอียด

KD-T901BT

KD-T901BT

อุปกรณ์รับสัญญาณ CD พร้อมเทคโนโลยีไร้สายแบบ Bluetooth® และช่องต่อ USB/AUX ด้านหน้า

รายละเอียด

KD-R991BT

KD-R991BT

อุปกรณ์รับสัญญาณ CD พร้อมเทคโนโลยีไร้สายแบบ Bluetooth® และช่องต่อ USB/AUX ด้านหน้า

รายละเอียด

KD-R891BT

KD-R891BT

อุปกรณ์รับสัญญาณ CD พร้อมเทคโนโลยีไร้สายแบบ Bluetooth® และช่องต่อ USB/AUX ด้านหน้า

รายละเอียด

KD-R881BT

KD-R881BT

อุปกรณ์รับสัญญาณ CD พร้อมเทคโนโลยีไร้สายแบบ Bluetooth® และช่องต่อ USB/AUX ด้านหน้า

รายละเอียด

KD-T752BT

KD-T752BT

เครื่องเสียงติดรถยนต์แบบมีซีดี พร้อมฟังชั่น Bluetooth / USB / 13-Band EQ / JVC Remote App

รายละเอียด

KD-T712BT

KD-T712BT

เครื่องเสียงติดรถยนต์แบบมีซีดี พร้อมฟังชั่น Bluetooth / USB / Spotify / FLAC / 13-Band EQ / JVC Remote App

รายละเอียด

KD-R781BT

KD-R781BT

อุปกรณ์รับสัญญาณ CD พร้อมเทคโนโลยีไร้สายแบบ Bluetooth® และช่องต่อ USB/AUX ด้านหน้า

รายละเอียด

KD-R681

KD-R681

อุปกรณ์รับสัญญาณ CD พร้อมช่องต่อ USB/AUX ด้านหน้า

รายละเอียด

KD-T408

KD-T408

อุปกรณ์รับสัญญาณ CD พร้อมช่องต่อ USB/AUX

รายละเอียด

KD-T406

KD-T406

อุปกรณ์รับสัญญาณ CD พร้อมช่องต่อ USB/AUX

รายละเอียด

KD-T401

KD-T401

อุปกรณ์รับสัญญาณ CD พร้อมช่องต่อ USB/AUX

รายละเอียด

KD-R498

KD-R498

อุปกรณ์รับสัญญาณ CD พร้อมช่องต่อ USB/AUX ด้านหน้า

รายละเอียด

KD-R496

KD-R496

อุปกรณ์รับสัญญาณ CD พร้อมช่องต่อ USB/AUX ด้านหน้า

รายละเอียด

KD-R491

KD-R491

อุปกรณ์รับสัญญาณ CD พร้อมช่องต่อ USB/AUX ด้านหน้า

รายละเอียด

KD-R489

KD-R489

อุปกรณ์รับสัญญาณ CD พร้อมช่องต่อ USB/AUX ด้านหน้า [Midnight Blue Color Edition] (รุ่นสีมิดไนท์บลู)

รายละเอียด

KD-R486

KD-R486

อุปกรณ์รับสัญญาณ CD พร้อมช่องต่อ USB/AUX ด้านหน้า

รายละเอียด

KD-R482

KD-R481

อุปกรณ์รับสัญญาณ CD พร้อมช่องต่อ USB/AUX ด้านหน้า

รายละเอียด

KW-R930BT

KW-R930BT

อุปกรณ์รับสัญญาณ CD พร้อมเทคโนโลยีไร้สายแบบ Bluetooth® และช่องต่อ USB/AUX ด้านหน้า

รายละเอียด

KD-X472BT

KD-X472BT

เครื่องเสียงติดรถยนต์แบบไม่มีซีดี พร้อมฟังชั่น Bluetooth / USB / FLAC / 13-Band EQ / JVC Remote App

รายละเอียด

KD-X462BT

KD-X462BT

อุปกรณ์รับสัญญาณสื่อข้อมูลดิจิตอลพร้อมเทคโนโลยีไร้สายแบบ Bluetooth® และช่องต่อ USB/AUX

รายละเอียด

KD-X351BT

KD-X351BT

อุปกรณ์รับสัญญาณสื่อข้อมูลดิจิตอลพร้อมเทคโนโลยีไร้สายแบบ Bluetooth® และช่องต่อ USB/AUX ด้านหน้า

รายละเอียด

KD-X272BT

KD-X272BT

อุปกรณ์รับสัญญาณสื่อข้อมูลดิจิตอลพร้อมช่องต่อ USB/AUX ด้านหน้า

รายละเอียด

แอมพลิไฟเออร์

KS-DR3005D

KS-DR3005D

เพาเวอร์แอมพลิไฟเออร์คลาส D แบบ 5 ช่องสัญญาณ

รายละเอียด

KS-AX204

KS-AX204

เพาเวอร์แอมพลิไฟเออร์แบบ 4 ช่องสัญญาณ

รายละเอียด

KS-AX202

KS-AX202

เพาเวอร์แอมพลิไฟเออร์แบบ 2 ช่องสัญญาณ

รายละเอียด

ลำโพง

CS-DR1700C

CS-DR1700C

ลำโพงแยกชิ้นแบบ 2 ทิศทาง ขนาด 17 ซมรุ่น.

รายละเอียด

CS-DR600C

CS-DR600C

ลำโพงแยกชิ้นแบบ 2 ทิศทาง ขนาด 16 ซมรุ่น.

รายละเอียด

CS-DR695HP

ลำโพงแกนร่วมแบบ 5 ทิศทาง ขนาด 15 x 23 ซม.

รายละเอียด

CS-DR693HP

ลำโพงแกนร่วมแบบ 3 ทิศทาง ขนาด 15 x 23 ซม.

รายละเอียด

CS-DR693

ลำโพงแกนร่วมแบบ 3 ทิศทาง ขนาด 15 x 23 ซม.

รายละเอียด

CS-DR6950H

CS-DR6950H

ลำโพงแกนร่วมแบบ 5 ทิศทาง ขนาด 15 x 23 ซมรุ่น.

รายละเอียด

CS-DR6940

CS-DR6940

ลำโพงแกนร่วมแบบ 4 ทิศทาง ขนาด 15 x 23 ซมรุ่น.

รายละเอียด

CS-DR6930

CS-DR6930

ลำโพงแกนร่วมแบบ 3 ทิศทาง ขนาด 15 x 23 ซมรุ่น.

รายละเอียด

CS-DR6820

CS-DR6820

ลำโพงแกนร่วมแบบ 2 ทิศทาง ขนาด 15 x 20 ซมรุ่น.

รายละเอียด

CS-DR1720

CS-DR1720

ลำโพงแกนร่วมแบบ 2 ทิศทาง ขนาด 17 ซมรุ่น.

รายละเอียด

CS-DR162

ลำโพงแกนร่วมแบบ 2 ทิศทาง ขนาด 16 ซม.

รายละเอียด

CS-DR620

CS-DR620

ลำโพงแกนร่วมแบบ 2 ทิศทาง ขนาด 16 ซมรุ่น.

รายละเอียด

CS-DR520

CS-DR520

ลำโพงแกนร่วมแบบ 2 ทิศทาง ขนาด 13 ซมรุ่น.

รายละเอียด

CS-DR420

CS-DR420

ลำโพงแกนร่วมแบบ 2 ทิศทาง ขนาด 10 ซมรุ่น.

รายละเอียด

CS-DR6200M

CS-DR6200M

ลำโพงแกนร่วมแบบ 2 ทิศทาง ขนาด 16 ซมรุ่น.

รายละเอียด

CS-ZX6940

CS-ZX6940

ลำโพงแกนร่วมแบบ 4 ทิศทาง ขนาด 15 x 23 ซม. (6" x 9")

รายละเอียด

CS-ZX640

CS-ZX640

ลำโพงแกนร่วมแบบ 4 ทิศทาง ขนาด 16 ซม. (6-1/2")

รายละเอียด

CS-ZX630

CS-ZX630

ลำโพงแกนร่วมแบบ 3 ทิศทาง ขนาด 16 ซม. (6-1/2")

รายละเอียด

CS-ZX530

CS-ZX530

ลำโพงแกนร่วมแบบ 3 ทิศทาง ขนาด 13 ซม. (5-1/4")

รายละเอียด

CS-HX6959

CS-HX6959

ลำโพงแกนร่วมแบบ 5 ทิศทาง ขนาด 15 x 23 ซม. (6" x 9")

รายละเอียด

CS-HX6949

CS-HX6949

ลำโพงแกนร่วมแบบ 4 ทิศทาง ขนาด 15 x 23 ซม. (6" x 9")

รายละเอียด

CS-HX649

CS-HX649

ลำโพงแกนร่วมแบบ 4 ทิศทาง ขนาด 16 ซม. (6-1/2")

รายละเอียด

CS-HX639

CS-HX639

ลำโพงแกนร่วมแบบ 3 ทิศทาง ขนาด 16 ซม. (6-1/2")

รายละเอียด

CS-HX539

CS-HX539

ลำโพงแกนร่วมแบบ 3 ทิศทาง ขนาด 13 ซม. (5-1/4")

รายละเอียด

CS-J620

CS-J620

ลำโพงแบบแกนร่วม 2 ทิศทางขนาด 16ซม. (6-1/2'')

รายละเอียด

ซับวูฟเฟอร์

CW-DRA8

CW-DRA8

drvn 20 ซม. (8") ซับวูฟเฟอร์ทรงพลังขนาดกะทัดรัด

รายละเอียด

CW-DR120

CW-DR120

ตัวเครื่องซับวูฟเฟอร์ขนาด 30ซม. (12")

รายละเอียด

CS-GD1210

CS-GD1210

ตัวเครื่องซับวูฟเฟอร์วอยซ์คอยล์คู่ ขนาด 30 ซม.

รายละเอียด

CS-W120

CS-W120

ตัวเครื่องซับวูฟเฟอร์ขนาด 30ซม. (12")

รายละเอียด

CW-DR120T

CW-DR120T

ซับวูฟเฟอร์ทรงท่อ ขนาด 30 ซม. (12”)รุ่น

รายละเอียด

CS-BW120

CS-BW120

ซับวูฟเฟอร์ทรงกล่อง ขนาด 30 ซม. (12")

รายละเอียด

Dashcam

GC-DRE10

ขนาดกะทัดรัด, Full-HD dashcam

รายละเอียด