ลำโพง

กลุ่มซีรี่ส์ DR


CS-DR1700C

CS-DR1700C

ลำโพงแยกชิ้นแบบ 2 ทิศทาง ขนาด 17 ซมรุ่น.

รายละเอียด

CS-DR600C

CS-DR600C

ลำโพงแยกชิ้นแบบ 2 ทิศทาง ขนาด 16 ซมรุ่น.

รายละเอียด

CS-DR695HP

ลำโพงแกนร่วมแบบ 5 ทิศทาง ขนาด 15 x 23 ซม.

รายละเอียด

CS-DR693HP

ลำโพงแกนร่วมแบบ 3 ทิศทาง ขนาด 15 x 23 ซม.

รายละเอียด

CS-DR693

ลำโพงแกนร่วมแบบ 3 ทิศทาง ขนาด 15 x 23 ซม.

รายละเอียด

CS-DR6950H

CS-DR6950H

ลำโพงแกนร่วมแบบ 5 ทิศทาง ขนาด 15 x 23 ซมรุ่น.

รายละเอียด

CS-DR6940

CS-DR6940

ลำโพงแกนร่วมแบบ 4 ทิศทาง ขนาด 15 x 23 ซมรุ่น.

รายละเอียด

CS-DR6930

CS-DR6930

ลำโพงแกนร่วมแบบ 3 ทิศทาง ขนาด 15 x 23 ซมรุ่น.

รายละเอียด

CS-DR6820

CS-DR6820

ลำโพงแกนร่วมแบบ 2 ทิศทาง ขนาด 15 x 20 ซมรุ่น.

รายละเอียด

CS-DR1720

CS-DR1720

ลำโพงแกนร่วมแบบ 2 ทิศทาง ขนาด 17 ซมรุ่น.

รายละเอียด

CS-DR162

ลำโพงแกนร่วมแบบ 2 ทิศทาง ขนาด 16 ซม.

รายละเอียด

CS-DR620

CS-DR620

ลำโพงแกนร่วมแบบ 2 ทิศทาง ขนาด 16 ซมรุ่น.

รายละเอียด

CS-DR520

CS-DR520

ลำโพงแกนร่วมแบบ 2 ทิศทาง ขนาด 13 ซมรุ่น.

รายละเอียด

CS-DR420

CS-DR420

ลำโพงแกนร่วมแบบ 2 ทิศทาง ขนาด 10 ซมรุ่น.

รายละเอียด

CS-DR6200M

CS-DR6200M

ลำโพงแกนร่วมแบบ 2 ทิศทาง ขนาด 16 ซมรุ่น.

รายละเอียด

กลุ่มซีรี่ส์ ZX


CS-ZX6940

CS-ZX6940

ลำโพงแกนร่วมแบบ 4 ทิศทาง ขนาด 15 x 23 ซม. (6" x 9")

รายละเอียด

CS-ZX640

CS-ZX640

ลำโพงแกนร่วมแบบ 4 ทิศทาง ขนาด 16 ซม. (6-1/2")

รายละเอียด

CS-ZX630

CS-ZX630

ลำโพงแกนร่วมแบบ 3 ทิศทาง ขนาด 16 ซม. (6-1/2")

รายละเอียด

CS-ZX530

CS-ZX530

ลำโพงแกนร่วมแบบ 3 ทิศทาง ขนาด 13 ซม. (5-1/4")

รายละเอียด

กลุ่มซีรี่ส์ HX


CS-HX6959

CS-HX6959

ลำโพงแกนร่วมแบบ 5 ทิศทาง ขนาด 15 x 23 ซม. (6" x 9")

รายละเอียด

CS-HX6949

CS-HX6949

ลำโพงแกนร่วมแบบ 4 ทิศทาง ขนาด 15 x 23 ซม. (6" x 9")

รายละเอียด

CS-HX649

CS-HX649

ลำโพงแกนร่วมแบบ 4 ทิศทาง ขนาด 16 ซม. (6-1/2")

รายละเอียด

CS-HX639

CS-HX639

ลำโพงแกนร่วมแบบ 3 ทิศทาง ขนาด 16 ซม. (6-1/2")

รายละเอียด

CS-HX539

CS-HX539

ลำโพงแกนร่วมแบบ 3 ทิศทาง ขนาด 13 ซม. (5-1/4")

รายละเอียด

กลุ่มซีรี่ส์ J


CS-J620

CS-J620

ลำโพงแบบแกนร่วม 2 ทิศทางขนาด 16ซม. (6-1/2'')

รายละเอียด