อุปกรณ์รับสัญญาณมัลติมีเดีย CD/DVD/USB พร้อม AUX ด้านหน้า KD-DV5606

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

  • MOS-FET 50W x 4
  • GIGA MP3 MULTI
  • รองรับ WAV/ MP3/WMA (DVD/CD/USB)
  • รองรับ JPEG/ MPEG1, 2 (DVD/CD/USB)
  • ช่อง USB ด้านหน้า (WAV/ MP3/WMA)
  • Dolby Digital
  • iEQ พาราเมตริก 3 แบนด์
  • AUX-IN ด้านหน้า (ไฟล์เสียง)
  • สัญญาณ 2.5V และระดับซับวูฟเฟอร์เอาท์พุต
  • เทอร์มินัล RCA ก่อนเอาท์พุต (ด้านหลัง)