อุปกรณ์รับสัญญาณ CD และสื่อดิจิตอล

กลุ่มอุปกรณ์ 1-DIN


KD-T952BT

KD-T952BTใหม่

เครื่องเสียงติดรถยนต์แบบมีซีดี พร้อมฟังชั่น Bluetooth / USB / 13-Band EQ / ไฟเรืองแสงที่เปลี่ยนสีได้ 2 โซน / JVC Remote App

รายละเอียด

KD-T901BT

KD-T901BT

อุปกรณ์รับสัญญาณ CD พร้อมเทคโนโลยีไร้สายแบบ Bluetooth® และช่องต่อ USB/AUX ด้านหน้า

รายละเอียด

KD-R991BT

KD-R991BT

อุปกรณ์รับสัญญาณ CD พร้อมเทคโนโลยีไร้สายแบบ Bluetooth® และช่องต่อ USB/AUX ด้านหน้า

รายละเอียด

KD-T752BT

KD-T752BTใหม่

เครื่องเสียงติดรถยนต์แบบมีซีดี พร้อมฟังชั่น Bluetooth / USB / 13-Band EQ / JVC Remote App

รายละเอียด

KD-T408

KD-T408

อุปกรณ์รับสัญญาณ CD พร้อมช่องต่อ USB/AUX

รายละเอียด

KD-T401

KD-T401

อุปกรณ์รับสัญญาณ CD พร้อมช่องต่อ USB/AUX

รายละเอียด

KD-R498

KD-R498

อุปกรณ์รับสัญญาณ CD พร้อมช่องต่อ USB/AUX ด้านหน้า

รายละเอียด

KD-R496

KD-R496

อุปกรณ์รับสัญญาณ CD พร้อมช่องต่อ USB/AUX ด้านหน้า

รายละเอียด

KD-R491

KD-R491

อุปกรณ์รับสัญญาณ CD พร้อมช่องต่อ USB/AUX ด้านหน้า

รายละเอียด

เก็บไว้

รายละเอียด

กลุ่มอุปกรณ์ 2-DIN


KW-R950BT

KW-R950BTใหม่

อุปกรณ์รับสัญญาณ CD พร้อมเทคโนโลยีไร้สายแบบ Bluetooth / USB / 13-Band EQ / ไฟเรืองแสงที่เปลี่ยนสีได้ 2 โซน / JVC Remote App

รายละเอียด

KW-R920BT

KW-R920BT

อุปกรณ์รับสัญญาณ CD พร้อมเทคโนโลยีไร้สายแบบ Bluetooth® และช่องต่อ USB/AUX ด้านหน้า

รายละเอียด

KW-X830BT

KW-X830BT

อุปกรณ์รับสัญญาณสื่อข้อมูลดิจิตอลพร้อมเทคโนโลยีไร้สายแบบ Bluetooth® และช่องต่อ USB/AUX ด้านหน้า

รายละเอียด

KW-R520

KW-R520

อุปกรณ์รับสัญญาณ CD พร้อมเทคโนโลยีไร้สายแบบ Bluetooth® และช่องต่อ USB/AUX ด้านหน้า

รายละเอียด

เก็บไว้

รายละเอียด

อุปกรณ์รับสัญญาณสื่อข้อมูลดิจิตอล


KD-X368BT

KD-X368BT

อุปกรณ์รับสัญญาณสื่อข้อมูลดิจิตอลพร้อมเทคโนโลยีไร้สายแบบ Bluetooth® และช่องต่อ USB/AUX

รายละเอียด

KD-X282BT

KD-X282BTใหม่

อุปกรณ์รับสัญญาณสื่อข้อมูลดิจิตอลพร้อมเทคโนโลยีไร้สายแบบ Bluetooth® และช่องต่อ USB/AUX

รายละเอียด

KD-X252

KD-X252

อุปกรณ์รับสัญญาณสื่อข้อมูลดิจิตอลพร้อมช่องต่อ USB/AUX ด้านหน้า

รายละเอียด

KD-X161

KD-X161

อุปกรณ์รับสัญญาณสื่อข้อมูลดิจิตอลพร้อมช่องต่อ USB/AUX

รายละเอียด

KD-X152

KD-X152

อุปกรณ์รับสัญญาณสื่อข้อมูลดิจิตอลพร้อมช่องต่อ USB/AUX ด้านหน้า

รายละเอียด

KD-X172

KD-X172ใหม่

อุปกรณ์รับสัญญาณสื่อข้อมูลดิจิตอลพร้อมช่องต่อ USB/AUX / FLAC

รายละเอียด

KD-X40

KD-X40

อุปกรณ์รับสัญญาณสื่อข้อมูลดิจิตอลพร้อมช่องต่อ USB/AUX ด้านหน้า

รายละเอียด

เก็บไว้

รายละเอียด